VĚDA A VÝZKUM

Nejsme obyčejná projekční firma v oblasti energetiky, ale vymýšlíme a vyvíjíme vlastní koncepční řešení pro optimalizaci energetických zdrojů, jejich využitelnost a hledání úspor energií novým způsobem.

Vytváříme a usilujeme o vybudování chytré energetiky, která bude energeticky nenáročná a v plném souladu s přírodou pro budoucí generace. Na projektech spolupracujeme s předními českými vysokými školami včetně Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB).

UNIVERZÁLNÍ ŘÍDICÍ CENTRUM PRO ŘÍZENÍ ENERGIÍ OZE A KVET S AKUMULACÍ

Výzkum a vývoj univerzálního centra pro komplexní řízení výroby energií z OZE s akumulací energií ve spojení s nabíjecí stanicí s ohledem na spotřeby energií objektů na nízkém napětí

Tento výzkumný projekt Výzkum a vývoj univerzálního centra pro komplexní řízení výroby energií z OZE a KVET s akumulací energií ve spojení s nabíjecí stanicí s ohledem na spotřeby energií objektů na nízkém napětí spolufinancovaný EU, představuje výzkum a vývoj PROTOTYPU a METODICKÉ PŘÍRUČKY „Univerzálního řídicího centra“ pro efektivní provoz výrobních zařízení energií s akumulací ve spojení s inteligentním řízením vybíjení a nabíjení energií, tak aby systém byl snadno implementovatelný do nových i stávajících provozů na nízkém napětí. Projekt je podpořen z programu OP PIK výzvy VII Aplikace – s účinnou spoluprací.

PROTOTYP MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINITEPLÁRNY S AKUMULACÍ A ŘÍZENÍM

Povinná publicita - Výzkum a vývoj mobilní kondenzační mini teplárny na bázi zdrojů KVET a OZE s vestavěnou akumulací tepla a elektřiny doplněnou o inteligentní řídicí systém

Tento výzkumný projekt představuje mobilní variantu teplárny, která může konkurovat klasickým „kamenným“ malým a středním lokálním teplárnám. Toto zařízení může být využito pro bytové domy, malé sídliště, malé až velké firmy, školy, kulturní zařízení, nemocnice, bazény, obecní a městské úřady a spousty dalších podobných objektů. Projekt vznikl ve spolupráci s ČVUT a ECM System Solutions s.r.o.

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADOVÉ BIOMASY

Povinná publicita - Komplexní návrh produktu modelového energetického hospodářství ve spojení s výrobou biomasy

Tento výzkumný projekt „Komplexní návrh produktu modelového energetického hospodářství ve spojení s výrobou biomasy“, spolufinancovaný EU, představuje vytvoření koncepčního návrhu energetického systému do portfolia žadatele, které bude zahrnovat využití dostupných energeticky využitelných surovin pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z odpadní biomasy, kterou žadatel ve velkém vyprodukovává. Projekt vznikl ve spolupráci s ČVUT.

HLEDÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR V PIVOVARSTVÍ

Povinná publicita_Komplexní návrh úsporných energetických opatření v provozu pivovaru_povinná publicita

Tento výzkumný projekt „Komplexní návrh úsporných energetických opatření v provozu pivovaru“, který je spolufinancován EU, představuje detailní zmapování celého provozu v pivovaru. Po analýze energetických spotřeb v pivovarství jsme dospěli k optimálnímu modelu, který by přinášel maximální a komplexní úsporu energií například modernizací brýdového kondenzátoru, zaizolováním vířivé kádě, výměně starých zdrojů či optimalizaci odparu mladinové pánve a mnoho dalších. Projekt vznikl ve spolupráci s ČVUT.

POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU S NEVEŘEJNOU NABÍJECÍ STANICÍ

Povinná publicita - Pořízení povinného elektromobilu (BEV) kategorie M1 s kompaktní nabíjecí stanicí

Tento projekt „Pořízení osobního elektromobilu (BEV) kategorie M1 s kompaktní nabíjecí stanicí“, spolufinancovaný EU, představuje praktickou demonstraci uplatnění inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií při využívání druhotných surovin. Pořízení čistě ekologického osobního elektromobilu s neveřejnou nabíječkou pro nás znamená velkou výhodu v naší podnikatelské činnosti v energetice, kdy našim klientům představuje elektromobilu v praxi. Projekt byl podpořen z programu OP PIK výzvy V. Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita.

PARTNER PRO MODERNÍ ENERGETIKU

Poskytujeme poradenství a služby v oblasti moderní energetiky, ekologie a inteligentního hospodaření s energiemi velkým i malým podnikům.