Dokončujeme 1. a 2. etapu Výzkum a vývoj „Univerzální řídicí centrum“

Již v lednu 2020 jsme podali žádost o podporu z programu OP PIK výzvy VII Aplikace – s účinnou spoluprací, konkrétně na výzkum a vývoj „Univerzálního řídicího centra“. A nyní po 2 letech dokončujeme jeho 1. a 2. etapu. Stojí před námi už poslední 3. etapa, tedy jeho testování do konce roku 2022!

Výzkumný projekt „Výzkum a vývoj univerzálního centra pro komplexní řízení výroby energií z OZE a KVET s akumulací energií ve spojení s nabíjecí stanicí s ohledem na spotřeby energií objektů na nízkém napětí“ představuje výzkum a vývoj PROTOTYPU a METODICKÉ PŘÍRUČKY „Univerzálního řídicího centra“ pro efektivní provoz výrobních zařízení energií (OZE a KVET) s akumulací ve spojení s inteligentním řízením vybíjení a nabíjení energií, tak aby systém byl snadno implementovatelný do nových i stávajících provozů na nízkém napětí. METODICKÁ PŘÍRUČKA ve 3. fázi bude sloužit pro šíření zjištěných závěrů pro univerzální implementaci.

Věda a Výzkum - Dokončujeme 1. a 2. etapu Výzkumu a vývoje „Univerzálního řídicího centra“

 „Jinými slovy hledáme ideální řídicí systém, který bude zajišťovat efektivní řízení zdrojů (FVE, KGJ, větrá elektrárna) a dále účelné řízení vybíjení a nabíjení energií pro nepřetržitý provoz spotřebičů na hladině NN“.

Náš výzkumný projekt chytrý „Univerzální řídicí centrum“ bude mít široké využití například pro účely řízení fází výroby a spotřeby elektrické energie, online analýzy v cloudovém řešení – výroby a spotřeby elektřiny, zdrojů a spotřebičů elektřiny, online kontroly, varování a ALERT stavy. Dále pak pro automatický energetický management, funkci záložního zdroje elektřiny a tepla, pro vyúčtování a tarifikaci či v neposlední řadě pro statistiky a modelování.

Projekt „Univerzální řídicí systém“ postavený na kombinaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje je rozdělen do 3 samostatných etap, který jsou:

  1. Etapa „fáze KONCEPCE“ – Výzkum koncepce univerzálního řídicího centra s ohledem na algoritmy řízení – SW z hlediska jednotlivých komponent testovacího centra – HW (KGJ, FVE, akumulace energie, nabíjecí stanice) s veškerými potřebnými analýzami, včetně projekce testovacího centra.
  2. Etapa „fáze REALIZACE“ – Realizace prototypu univerzálního řídicího centra s ohledem na deklarované parametry výrobců SW a HW technologií s návrhem a realizací všech nezbytných algoritmů řízení .
  3. Etapa „fáze TESTOVÁNÍ“ – Testování všech parametrů prototypu univerzálního řídicího centra a algoritmů řízení s vytvořením metodické příručky pro implementaci univerzálního řídicího centra v provozech .

Na projektu spolupracujeme v konsorciu se společností NWT, a.s., která figuruje jako partner projektu.

Výzkum a vývoj univerzálního centra pro komplexní řízení výroby energií z OZE s akumulací energií ve spojení s nabíjecí stanicí s ohledem na spotřeby energií objektů na nízkém napětí

Výzkum a vývoj univerzálního centra pro komplexní řízení výroby energií z OZE s akumulací energií ve spojení s nabíjecí stanicí s ohledem na spotřeby energií objektů na nízkém napětí

Nejnovější příspěvky: