Výzkum a vývoj univerzálního řídicího centra pro komplexní řízení výroby energií z OZE a KVET s akumulací energií ve spojení s nabíjecí stanicí s ohledem na spotřeby energií objektů na nízkém napětí

Dokončili jsme poslední etapu výzkumného projektu podpořeného dotací z Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzvy APLIKACE – VÝZVA VII. Projektu s názvem „Výzkum a vývoj univerzálního řídicího centra pro komplexní řízení výroby energií z OZE a KVET s akumulací energií ve spojení s nabíjecí stanicí s ohledem na spotřeby energií objektů na nízkém napětí“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020232.

Partnerem projektu v rámci účinného konsorcia je společnost NWT a.s. ze Zlína.

„Hledáme ideální řídicí systém, který bude zajišťovat efektivní řízení zdrojů (FVE, KGJ, větrá elektrárna) a dále účelné řízení vybíjení a nabíjení energií pro nepřetržitý provoz spotřebičů na hladině NN“.

Náš výzkumný projekt chytré „Univerzální řídicí centrum“ bude mít široké využití například pro účely řízení fází výroby a spotřeby elektrické energie, online analýzy v cloudovém řešení – výroby a spotřeby elektřiny, zdrojů a spotřebičů elektřiny, online kontroly, varování a ALERT stavy. Dále pak pro automatický energetický management, funkci záložního zdroje elektřiny a tepla, pro vyúčtování a tarifikaci či v neposlední řadě pro statistiky a modelování.

Projekt byl zahájen v lednu 2020 a byl rozdělen do 3 samostatných etap s termínem dokončení do konce roku 2022:

  1. Etapa „fáze KONCEPCE“ – Výzkum koncepce univerzálního řídicího centra s ohledem na algoritmy řízení – SW z hlediska jednotlivých komponent testovacího centra – HW (KGJ, FVE, akumulace energie, nabíjecí stanice) s veškerými potřebnými analýzami, včetně projekce testovacího centra.
  2. Etapa „fáze REALIZACE“ – Realizace prototypu univerzálního řídicího centra s ohledem na deklarované parametry výrobců SW a HW technologií s návrhem a realizací všech nezbytných algoritmů řízení .
  3. Etapa „fáze TESTOVÁNÍ“ – Testování všech parametrů prototypu univerzálního řídicího centra a algoritmů řízení s vytvořením metodické příručky pro implementaci univerzálního řídicího centra v provozech .

V průběhu realizace projektu došlo k drobným změnám, například z hlediska dotačního ke sloučení 1. a 2. etapy. Nyní po 3 letech byla dokončena poslední, tedy nově druhá etapa – testovací fáze.

Výzkum a vývoj univerzálního centra pro komplexní řízení výroby energií z OZE s akumulací energií ve spojení s nabíjecí stanicí s ohledem na spotřeby energií objektů na nízkém napětí

Výzkum a vývoj univerzálního centra pro komplexní řízení výroby energií z OZE s akumulací energií ve spojení s nabíjecí stanicí s ohledem na spotřeby energií objektů na nízkém napětí

Nejnovější příspěvky: