Výzkumný projekt Mobilní elektrárny se stále testuje

Náš výzkumný projekt s pracovním názvem „Mobilní kondenzační miniteplárna s akumulací a řízením“ podpořený z OPPIK 2014-2020, Výzva III program podpory APLIKACE byl dokončen a nyní se nachází v době udržitelnosti.

V současné době probíhá na projektu s celým názvem „Výzkum a vývoj mobilní kondenzační mini teplárny na bázi zdrojů KVET a OZE s vestavěnou akumulací tepla a elektřiny doplněnou o inteligentní řídicí systém“ testování a ověřování možnosti použití zařízení v případě potřeby mobilního zásobování teplem a elektřinou.

Výzkumný projekt Mobilní miniteplárna, fáze Udržitelnost

Testování probíhá u výzkumného centra UCEEB v Buštěhradě, kde bude postupně miniteplárna optimalizována pro možnost implementace pro koncové klienty společností YOUNG4ENERGY za účelem zefektivnění většiny energetických a technologických procesů, které vykazuje typický koncový uživatel. Prototyp je samozřejmě dále využíván pro vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Více o projektu naleznete zde.

Na našem výzkumném projektu, podpořeného z OPPIK 2014-2020, Výzva III program podpory APLIKACE, jsme spolupracovali v konsorciu společně s ECM Systém Solutions s.r.o. a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov při ČVUT.

Nejnovější příspěvky: