Biofyzikální ústav AV ČR – Postaveno, zkontrolováno a zkolaudováno

Velké úsilí, řízení krizového managementu, snaha dotáhnout vše do zdárného konce se nám i při náročném závěru roku podařila. Jako technický dozor stavebníka jsme postavili, zkontrolovali a úspěšně zkolaudovali první instalaci FVE Akademie věd ČR , konkrétně pro brněnský Biofyzikální ústav AV ČR.

První fotovoltaická elektrárna v areálech Akademie věd ČR je od prosince 2021 v brněnském areálu Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. FVE na celkem 5 objektech o výkonu 132,94 kWp se skládá z 391 ks panelů o výkonu 340 Wp a je doplněna i o inteligentní řídicí systém pro sledování, efektivní řízení o vyhodnocování hospodaření s vyrobenou elektřinou.

Biofyzikální ústav AV ČR

„Nyní před námi stojí výzva v podobě legalizace výrobny.“

Pro AV ČR jsme zajišťovali technický dozor stavebníka (TDS) a inženýrskou činnost ve výstavbě. Podíleli jsme se na výběru zhotovitele FVE ve formě člena výběrové komise, zajištění odborné komunikace v rámci výběrového řízení včetně i porovnání jednotlivých nabídek. Dále jako technický dozor nad realizací stavby od kontroly projektové dokumentace pro realizaci (RDS) přes kontroly, řízení a navrhování technického řešení a informování klienta o závažných okolnostech až po přípravu předávacího protokolu o díle. V neposlední řadě jsme na základě plné moci vyřídili všechny náležitosti pro kolaudační souhlas.

Nejnovější příspěvky: