Slide

Výzkum a vývoj mobilní kondenzační mini teplárny na bázi zdrojů KVET a OZE s vestavěnou akumulací tepla a elektřiny doplněnou o inteligentní řídicí systém

HLAVNÍ MYŠLENKA PROJEKTU

PROTOTYP MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINITEPLÁRNA S AKUMULACÍ A ŘÍZENÍM PŘEDSTAVUJE MOBILNÍ VARIANTU TEPLÁRNY, KTERÁ MŮŽE SNADNO KONKUROVAT KLASICKÝCH „KAMENNÝM“ LOKÁLNÍM TEPLÁRNÁM

POPIS ŘEŠENÍ:

V dubnu roku 2020 jsme úspěšně dokončili výzkumný projekt „Výzkum a vývoj mobilní kondenzační mini teplárny na bázi zdrojů KVET a OZE s vestavěnou akumulací tepla a elektřiny doplněnou o inteligentní řídicí systém“, jehož začátek započal již v roce 2017. Na našem výzkumném projektu, podpořeného z OPPIK 2014-2020, Výzva III program podpory APLIKACE, jsme spolupracovali v konsorciu společně s ECM System Solutions s.r.o. a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov při ČVUT.

Zkráceně „Mobilní kondenzační miniteplárna s akumulací a řízením“ představuje pokročilou výrobní technologii = nový moderní technologický koncept propojení různých zdrojů pro výrobu tepla a elektřiny na bázi KVET a OZE v mobilní teplárně doplněné o akumulaci tepla a elektřiny tak, aby vyrobené energie byly prioritně spotřebovány v místě jejich výroby.

Cílem výzkumného projektu není vytvoření ostrovního režimu, ale snížení kapacity a spotřeby energie v místě výroby nahrazením stávajících neekologických a neúčinných lokálních výtopen (uhelné, olejové nebo zastaralé plynové) za nové, stabilní, spolehlivé, moderní kondenzační teplárny s extrémně nízkými emisemi s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

Kondenzační miniteplárna může být dále doplněna o komponenty jako jsou mobilní kontejner, KGJ, kondenzační plynové kotle, akumulace tepla do akumulačních nádob přes elektroohřev, zařízení pro využití dalších obnovitelných zdrojů – vítr, biomasa, prediktivní řídicí systém pro předpověď spotřeby energie s ohledem na klimatické podmínky či dobíjecí stanice pro elektromobilitu a mnoho dalších.

PRO KOHO JE MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINITEPLÁRNA:

 • Organizační složky státu (armáda, policie, celní správa, …).
 • Obce, města, kraje a jejich organizace či organizační složky.
 • Školy, polikliniky, nemocnice, domovy seniorů, a jiné podobné.
 • Malé až velké firmy pro jejich podnikatelské provozovny a výrobní areály.
 • Komerční subjekty provozující hotely, penziony, sportoviště, lázně, wellness centra, …
 • Komerční subjekty provozující energetiku v oblasti výroby a distribuce energií.

KDE LZE MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINITEPLÁRNY VYUŽÍT:

 • Tam, kde se nevyplatí stavět klasickou výtopnu či teplárnu.
 • Pro dočasná staveniště či pro provozy s omezenou dobou provozu.
 • Jako náhradní zásobování energií v případě havárií či potřeby rekonstrukce klasických kotelen.
 • Jako náhradní zásobování elektřinou v případě výpadku distribuční sítě.
 • Pro testování průběhů spotřeby energií pro nové provozy před jejich doplněním o klasický zdroj energií.

PŘÍNOSY MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINITEPLÁRNY:

 • Zajištění výroby elektřiny pro vlastní spotřebu.
 • Extrémní snížení emisí při výrobě elektrické energie a tepla.
 • Spolehlivost a stabilita dodávky energií.
 • Komfort obsluhy – výrobu energií s dálkovým dohledem.
 • Možnost nouzového zásobování elektřinou z bateriového systému.
 • Navýšení účinnosti celého systému až o desítky procent.
 • Možnost financování z dotačních programů.
 • Snížení imisní zátěže z lokálního i globálního hlediska.
 • Snížení pořizovacích nákladů za elektřinu a teplo.
 • Možnost regulace dodávky elektřiny i tepla.

PARAMETRY PROJEKTU

DOTACE

OP PIK

VÝZVA

APLIKACE III. Výzva – s účinnou spoluprací

AUTOR

Konsorcium ECM  System Solutions s.r.o., UCEEB a YOUNG4ENERGY s.r.o.

PRO KOHO JE VHODNÉ?

Podnikatelské i nepodnikatelské subjekty

ROK

2017 až doposud

FOTODOKUMENTACE