Výzkumný projekt „mobilní kondenzační miniteplárna“ je úspěšně dokončen

V průběhu dubna 2020 jsme úspěšně dokončili náš výzkumný projekt s názvem „Výzkum a vývoj mobilní kondenzační miniteplárna na bázi zdrojů KVET a OZE s vestavěnou akumulaci tepla a elektřiny doplněnou o inteligentní řídicí systém“.

Zkráceně „Mobilní kondenzační miniteplárna s akumulací a řízením“ představuje moderní technologický koncept propojení různých zdrojů pro výrobu tepla a elektřiny na bázi KVET a OZE v mobilní teplárně doplněné o akumulaci tak, aby vyrobené energie byly prioritně spotřebovány v místě výroby. Jinými slovy jedná se o mobilní variantu teplárny, která může konkurovat klasickým „kamenným“ malým a středním lokálním teplárnám.

Prototyp mobilní kondenzační miniteplárna ve spolupráci v konsorciu s ECM Systém, UCEEB a YOUNG4ENERGY

Náš „PROTOTYP mobilní kondenzační miniteplárny s akumulací a řízením“ je aplikovatelný v objektech s tepelným příkonem větším než 100 kWt a průměrným elektrickým příkonem minimálně 7 až 10 kWe. Tyto parametry splňují bytové domy, malé sídliště, malé až velké podnikatelské areály, školy, kulturní zařízení, nemocnice, bazény, obecní a městské úřady a spousty dalších podobných objektů.

Na našem výzkumném projektu, podpořeného z OPPIK 2014-2020, Výzva III program podpory APLIKACE, jsme spolupracovali v konsorciu společně s ECM Systém Solutions s.r.o. a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov při ČVUT.

Více informací o Mobilní kondenzační miniteplárně naleznete ZDE.

Nejnovější příspěvky: