Hledáme energetické úspory v pivovarech

Statistiky o tom, kolik hektolitrů piv se ročně vypije známe, avšak kolik energetických úspor se v pivovarství udělalo nebo mohlo udělat bohužel už ne. Na zodpovězení těchto otázek jsme se zaměřili v našem projektu „Komplexní návrh úsporných energetických opatření v provozu pivovaru“, který je spolufinancován EU.

Při rekonstrukcích pivovarů odborné firmy často kladou pozornost pouze na správnou funkčnost, ne však na energetickou efektivitu celého pivovaru. Z tohoto důvodu hlavním našim cílem je nejen detailně z energetického pohledu zmapovat celý proces v provozu pivovaru tak, aby bylo možné aplikovat komplexní návrh energetických úspor i na další klienty, ale hlavně zhodnotit všechna realizovatelná úsporná opatření z technického i ekonomického hlediska.

Energetické úspory v pivovarech a analýza opatření

Po analýze energetických spotřeb v pivovarství, jsme dospěli k optimálnímu modelu, který by přinášel maximální a komplexní úsporu energií například modernizací brýdového kondenzátoru, zaizolováním vířivé kádě, výměně starých zdrojů či optimalizaci odparu mladinové pánve a mnoho dalších.

Na projektu, podporovaným Evropských fondem pro regionální rozvoj v programu OP PIK IV. Výzvy Inovační voucher, jsme se podíleli společně s Univerzitním centrem energetických efektivních při budov ČVUT.

Energetické úspory v pivovarech a vytvoření opatření young4energy

Nejnovější příspěvky: