RYKO a.s. už vyrábí naší 420 kWp fotovoltaickou elektrárnou

RYKO a.s. si díky nám od 23. dubna vyrábí svou vlastní elektřinu, pro zajištění soběstačného chodu celého areálu, pomocí 5 fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 419,9 kWp. Celkový rozpočet projektu činí zhruba 10 mil. Kč, na který díky našich služeb získala dotaci z OP PIK Výzva III. programu podpory „Úspory energie“.

Pro projekt s názvem „Instalace FVE s nezbytnými úpravami elektrorozvodů pro dodávku elektřiny do areálu RYKO a.s.“ jsme v průběhu roku 2019/2020 vytvořili kompletní projektovou dokumentaci (DPS) včetně položkového rozpočtu, která sloužila jako podklady pro dotační žádost OP PIK Výzva III. fotovoltaické systéme s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

„Návratnost 420 kWp elektrárny je přibližně 3 roky“

Součástí našich služeb pro RYKO a.s. bylo i zajištění kompletní inženýrské činnosti, která se skládala ze získání stavebního povolení na instalaci FVE, autorského dozoru při výběru zhotovitele, technického dozoru investora (TDI) jako dozor nad realizací a koordinací stavby a nyní náš čeká poslední část získání kolaudace a legalizace výrobny elektřiny dle pravidel Právního řádu ČR včetně zajištění vydání licence na výrobu elektřiny.

Detailnější popis technického řešení FVE pro RYKO a.s. naleznete zde

RYKO a.s., Děčín má ve svém areálu novou 419,9 kWp fotovoltaickou elektrárnu_YOUNG4ENERGY

Nejnovější příspěvky: