Biofyzikální ústav AV ČR
Biofyzikální ústav AVČR_náhled reference_Revolition Slider

Instalace FVE s nezbytnými úpravami elektrorozvodů pro dodávku elektřiny do areálu RYKO a.s.

HLAVNÍ MYŠLENKA PROJEKTU

NÁVRH FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY O KAPACITĚ TÉMĚŘ 420 kWp DOPLNĚNÝ O ENERGETICKÝ MANAGEMENT PRO EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ S ELEKTŘINOU V AREÁLU RYKO a.s.

Tento náš projekt představuje instalaci 5 fotovoltaických systémů o celkové výkonu 419,9 kWp na stávajících střechách budov v areálu společnosti RYKO a.s. v Děčíně v Ústeckém kraji. Fotovoltaická elektrárna s celkem 1 235 ks monokrystalických panelů na bázi křemíku o jmenovitém výkonu 340 Wp.  Všechny FVE jsou propojeny stávajícími elektrorozvody. Výroba a spotřeba vyrobené elektřiny je řízena pomocí nově implementovaného inteligentního řídicího systému s energetickým managementem.

VÝHODY PRO KLIENTA:

  • Možnost financování z dotačního programu OP PIK
  • Vlastní výroba elektřiny pro vlastní spotřebu areálu.
  • Výrazné snížení nákladů za elektřinu.
  • Efektivnější hospodaření s energií, díky inteligentnímu řídicímu systému.
  • Přispění k lepší kvalitě životního prostředí.

PRÁCE YOUNG4ENERGY:

  • Návrh komplexního designu energetických úspor.
  • Kompletní projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), pro provádění stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele (DPS).
  • Kompletní inženýring.
  • Dotační poradenství.
  • Návrh řídicího systému s energetickým managementem.

PARAMETRY PROJEKTU

INVESTOR:

RYKO, a.s.

GENERÁLNÍ PROJKETANT:

YOUNG4ENERGY s.r.o.

MÍSTO REALIZACE:

Areál RYKO, a.s. v Děčíně, Ústecký kraj

CELKOVÝ INSTALOVÝ VÝKON FVE:

419,9 kWp

POČET FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

5 ks

ROK

2019 – 2021

FOTODOKUMENTACE