Zemědělská společnost Bruzovice si bude nově vyrábět energie sami

Hospodárnější využívání energií nenavrhujeme pouze velkým výrobním podnikům či logistickým centrům, umíme dobře pomoci také zemědělským areálům. Jedním ukázkovým příkladem je areál Zemědělské společnosti Bruzovice s.r.o., kterému jsme získali 2 dotace z programu OP PIK Výzvy II. Program podpory úspory energie fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

V rámci dotačního titulu OPPIK jsme pro Zemědělskou společnost Bruzovice navrhli instalaci FVE ve dvou částech areálu, konkrétně „Farmy“ a „Dílny“ včetně bateriových systémů v obou objektech. Takto navržený systém je zcela unikátní pro zemědělské podniky.

Bruzovice zemědělská společnost Bruzovice, instalace fotovoltaické elektrárny, YOUNG4ENERGY

Celkový výkon 234 ks fotovoltaických panelů na budovách je 79,56 kWp. Bateriový systém o celkové kapacitě 102,54 kWh akumuluje přebytky elektrické energie, čímž je zaručena ještě větší hospodárnost a energetická soběstačnost na dodávkách energie z distribuční sítě. Bateriový systém zároveň slouží jako BACKUP. Tato funkce zajistí chod všech technologií i v případě výpadku sítě nebo pomůže vyřešit problémy s mikrovýpadky. Celková investice energetické modernizace Zemědělské společnosti Bruzovice činí zhruba 7 miliónů korun. Společnost se řadí do kategorie malých podniků, díky které může získat míru dotační podpory až do výše 80 %.

Nejnovější příspěvky: