Biofyzikální ústav AV ČR
Biofyzikální ústav AVČR_náhled reference_Revolition Slider

Instalace fotovoltaické elektrárny s bateriovým systémem a nezbytnými úpravami elektrorozvodů v ZOD Tísek

HLAVNÍ MYŠLENKA PROJEKTU

NÁVRH A INSTALACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY S BATERIOVÝM SYSTÉM PRO ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO TÍSEK V RÁMCI ZÍSKANÉ DOTACE Z PROGRAMU OP PIK

Inovativní energetické řešení pro ZOD Tísek tvoří instalaci fotovoltaických elektráren o celkové kapacitě 61,88 kWp doplněný o bateriový systém s nominální kapacitou 40,24 kWh.  Součástí návrhu a realizace byla i nezbytná modernizace původních a již zastaralých vnitroareálových elektrorozvodů.

VÝHODY PRO KLIENTA:

  • Možnost financování z dotačního programu OP PIK.
  • Zvýšení ekvity ZOD Tísek.
  • Výrazné snížení návratnosti realizace projektu.
  • Výroba vlastní ekologické elektřiny.
  • Modernizace zdrojů elektřiny.
  • Zajištění největší elektrické nezávislosti hlavně v letních měsících během nejvyšší potřeby elektřiny.

PRÁCE YOUNG4ENERGY:

  • Návrh komplexního designu energetických úspor.
  • Kompletní projektová dokumentace pro vydání stavebního řízení (DSP) a pro provádění stavby (DPS).
  • Inženýring.
  • Dotační poradenství.

PARAMETRY PROJEKTU

INVESTOR

Zemědělské obchodní družstvo Tísek

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

YOUNG4ENERGY s.r.o.

CELKOVÝ INSTALOVANÝ VÝKON FVE

61,88 kWp

CELKOVÝ POČET  INSTALOVANÝ PANELŮ

182 ks

KAPACITA BATERIOVÉHO SYSTÉMU

40,24 kWh

ROK

2020

FOTODOKUMENTACE