Slide

Energetický posudek pro projekt: „Využití odpadního tepla pro vytápění areálu a rekonstrukce rozvodů tepla a modernizace stávajících zařízení .“

HLAVNÍ MYŠLENKA PROJEKTU

 ENERGETICKÝ POSUDEK PRO 12 BUDOV ZLÍNSKÉ SPOLEČNOSTI SPUR a.s. PRO PROJEKT „VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ, REKONSTRUKCE ROZVODŮ TEPLA A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ“ V RÁMCI PROGRAMU OP PIK PODPORA ÚSPORY ENERGIE

POPIS ŘEŠENÍ:

Vytvořili jsme energetický posudek hned pro 12 budov v areálu zlínské společnosti SPUR a.s. zabývající se výrobou vlastních plastových výrobků jako například plastového potrubního systému, desek a profilů určené pro stavební, spotřební, nábytkářský a obalový průmysl a mnoho dalších.

Energetický posudek pro projekt s názvem „Využití odpadního tepla pro vytápění areálu a rekonstrukce rozvodů tepla včetně modernizace stávajících zařízení na výrobu energie“ byl vypracován pro ověření proveditelnosti několika úsporných opatření v závislosti na dotačním titulu OP PIK pro Výzvu V. programu podpory Úspory energie.

Náš energetický specialista navrhl 5 opatření:

  • Rekonstrukce parního hospodářství – rekonstrukce výměníkové stanice pára/voda, rekonstrukce parovodu na teplovod.
  • Využití odpadního tepla ve dvou halách a rekonstrukce chladících okruhů.
  • Modernizace a rekonstrukce stávajících neúčinných zdrojů tepla za vysokoúčinné kondenzační zdroje tepla.
  • Rekonstrukce a modernizace stávajících předávacích stanic v jednotlivých budovách.
  • Měření a regulace.

VÝHODY PRO KLIENTA:

  • Povinná příloha pro financování z dotačního programu OP PIK.
  • Zjištění celkové energetické bilance 12 budov společnosti.
  • Zhodnocení tepelně technických vlastností 12 budov společnosti.
  • Ekonomické a ekologické zhodnocení 12 budov společnosti.

PRÁCE YOUNG4ENERGY:

  • Vypracování energetického posudku.

PARAMETRY PROJEKTU

INVESTOR

SPUR a.s.

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Jan Mendrygal, YOUNG4ENERGY s.r.o.

MÍSTO REALIZACE:

Průmyslový areál SPUR a.s., Zlín

POČET POSUZOVANÝCH BUDOV EP

12

POČET NAVŽENÝCH OPATŘENÍ

ENEREGTICKÝ POSUDEK PRO DOTACI

OP PIK, Výzva V. programu Úspory energie

ROK

2020

FOTODOKUMENTACE