Biofyzikální ústav AV ČR
Biofyzikální ústav AVČR_náhled reference_Revolition Slider

Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE a KVET

HLAVNÍ MYŠLENKA PROJEKTU

NÁVRH NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 14 PAVILONŮ V AREÁLU SLEZSKÉ NEMOCNICE OPAVA VYUŽITÍM OZE (FVE) A KVET VČETNĚ ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ A KOMPLETNÍ PŘÍPRAVY VŠECH POVINNÝCH PŘÍLOH PRO GRANTOVOU PODPORU Z OPŽP

POPIS ŘEŠENÍ:

Projekt představuje souhrn technických a stavebních opatření, které povedou ke snížení energetické náročnosti hned 14 pavilonů v areálu Slezské nemocnice Opava z konce 19.století, jejíž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

Součástí našeho návrhu komplexního designu energetických úspor je instalace celkem 12 fotovoltaických elektráren o výkonu 592,4 kWp na stávajících střechách v areálu SNO, ve vybraných 7 pavilonech instalace systému větrání s využitím odpadního tepla o celkovém výkonu 24 600 m3h-1 a modernizace hned 4 nehospodárných plynových kotelen novými kondenzačními plynovými kotly o výkonu 382 kWt.

Dále v Pavilonech N a V, které tvoří nejvyšší spotřebu v areálu SNO, instalaci zdroje KVET, konkrétně 4 nízkoemisních kondenzačních mikrokogeneračních jednotek, modernizaci osvětlení na LED úsporné osvětlení na užitné ploše přes 4 600 m2 a sloučení kabelových rozvodů do jedné Trafostanice TS-N v pavilonu N, kdy na základě tohoto opatření nebude docházet k velkým ztrátám a dojde k razantnímu snížení poplatků za distribuci EE, především za rezervovanou kapacitu a systémové služby.

V neposlední řadě bude celé energetické hospodářství SNO regulováno a řízeno pomocí centrálního řídicího systému s energetickým managementem a moderním inteligentním řídicím systém s prvky pro regulaci soustavy pro výrobu a spotřebu elektrické energie a zemního plynu.

VÝHODY PRO KLIENTA:

 • Možnost financování z dotačního programu OPŽP.
 • Jednoznačná návratnost investice se získanou dotací až 70 %.
 • Efektivnější energetické hospodářství pro 14 pavilonů v areálu Slezské nemocnice.
 • Vlastní výroba elektřiny a tepla v areálu Slezské nemocnice i v zimních měsících.
 • Výrazné snížení nákladů za elektřinu a teplo.
 • Energetická soběstačnost.
 • Přispění k lepší kvalitě životního prostředí.
 • Razantní snížení poplatků za distribuci EE díky úpravě rozvodů a sloučení do jedné Trafostanice v areálu Slezské nemocnice.

PRÁCE YOUNG4ENERGY:

 • Návrh komplexního designu energetických úspor.
 • Studie proveditelnosti a Projektová studie stavebního a technologického řešení.
 • Zpracování energetického posouzení.
 • Zpracování PENB a EŠOB.
 • Energetický management.
 • Dotační poradenství.
 • Návrh a projekce KGJ TOTEM.

PARAMETRY PROJEKTU

VLASTNÍK

Slezská nemocnice Opava, p.o.

ZŘIZOVATEL

Moravskoslezský kraj

POČET ŘEŠENÝCH PAVILONŮ

14 ks

NAVRŽENÉ TECHNOLOGIE A OPATŘENÍ

FVE, rekonstrukce kotelen, rekuperace, KGJ, LED osvětlení

CELKOVÝ NAVRHOVANÝ VÝKON FVE

592,4 kWp

CELKOVÝ VÝKON REKUPERAČNÍCH JEDNOTEK

24 600 m3h-1

VÝKON KONDENZAČNÍCH KOTLŮ

7 kotlů o výkonu 382 kWt

UŽITNÁ PLOCHA PRO MODERNIZACI OSVĚTLENÍ

4 602,73 m2

POČET KGJ

4 ks o celkovém výkonu 80 kWe/167 kWt

DOTACE

Operační program Životního prostředí (OPŽP)

POČET PODANÝCH ŽÁDOSTÍ

4 ks (5.1a, 5.1b.)

FOTODOKUMENTACE