Biofyzikální ústav AV ČR
Biofyzikální ústav AVČR_náhled reference_Revolition Slider

Snížení energetické náročnosti veřejných budov v obci Branka u Opavy propojením dvou objektů a využitím OZE a KVET

HLAVNÍ MYŠLENKA PROJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV PŘEDEVŠÍM NETRADIČNÍM UMÍSTĚNÍM FVE NA FASÁDĚ BUDOV, JENŽ ZAJIŠŤUJE VÝRAZNĚ VYŠŠÍ A EFEKTIVNÍ VÝROBU ELEKTŘINY V ZIMĚ. DÁLE INSTALACI KGJ, REKUPERACI, MODERNIZACI KOTELNY A OSVĚTLENÍ A KOMPLETNÍ ZATEPLENÍ VEŘEJNÝCH BUDOV

POPIS ŘEŠENÍ:

Náš projekt pro obec Branka u Opavy v Moravskoslezském kraji představuje snížení energetické náročnosti hned 2 budov, ve kterých se nachází multifunkční dům, školka, hasičárna a do budoucna i komunitní centrum.

Unikátností projektu je vertikální umístění fotovoltaického systému na fasádě budovy. Toto netradiční umístění zajišťuje prokazatelně vyšší výrobu elektřiny i v zimních měsících. Vertikální poloha FVE nejen lépe zachytává paprsky, kdy Slunce je nízko nad obzorem, ale také se na FVE nedrží sníh, který ve velké míře snižuje účinnost FVE.

FVE systém o výkonu 30,72 kWp bude doplněn o instalaci bateriového systému o celkové kapacitě 60 kWh společně s centrálním řídicím systémem s energetickým managementem pro maximální efektivitu řízení výroby, akumulace a spotřeby energií vyrobené z nově instalované FVE a KGJ pro všechny 3 obecní instituce.

Součástí našeho návrhu je kompletní zateplení obvodových stěn a střechy, výměna starých oken, instalace rekuperace pro využití odpadového tepla, rekonstrukce osvětlení a modernizace plynové kotelny kaskádou závěsných plynových kotlů o výkonu 160 kWt včetně instalace nízkoemisní kondenzační kogenerační jednotky TOTEM o výkonu 10 kWe/21,6 kWt pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

VÝHODY PRO KLIENTA:

 • Možnost financování z dotačního programu OPŽP.
 • Efektivnější energetické hospodářství pro 3 obecní instituce.
 • Vlastní výroba elektřiny a tepla i v zimních měsících.
 • Výrazné snížení nákladů za elektřinu a teplo.
 • Energetická soběstačnost.
 • Přispění k lepší kvalitě životního prostředí.

PRÁCE YOUNG4ENERGY:

 • Návrh komplexního designu energetických úspor.
 • Kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS).
 • Dotační poradenství.
 • Zpracování energetického posouzení.
 • Energetický management.
 • Návrh a projekce KGJ TOTEM.

PARAMETRY PROJEKTU

INVESTOR

obec Branka u Opavy

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

YOUNG4ENERGY s.r.o.

ŘEŠENÉ BUDOVY

Multifunkční dům, školka a hasičárna

NAVRŽENÉ TECHNOLOGIE A OPATŘENÍ

Zateplení, výměna oken, rekuperace, osvětlení, FVE, baterie, KGJ, rekonstrukce kotelny a otopné soustavy

NAVRŽENÝ VÝKON FVE

30,72 kWp, 92 panelů

UMÍSTĚNÍ FVE PANELŮ

Střecha a fasáda

CELKOVÁ KAPACITA BATERIÍ

60 kWh

MOŽNÁ DOTACE PRO OBEC

 až 60 % způsobilých výdajů

ROK

2020 – 2021

FOTODOKUMENTACE