Biofyzikální ústav AV ČR
Biofyzikální ústav AVČR_náhled reference_Revolition Slider

Snížení energetické náročnosti veřejných budov v městysu Litultovice propojením dvou objektů a využitím OZE a KVET

HLAVNÍ MYŠLENKA PROJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉM AREÁLU ZÁMEK LITULTOVICE DÍKY INSTALACI FVE S AKUMULACÍ MIMO AREÁL ZÁMKU, KOGENERACÍ A MODERNIZACÍ ZASTARALÉ PLYNOVÉ KOTELNY. VŠE DOPLNĚNÉ O ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Projekt představuje rozsáhlý komplex stavebně-technických i technologických opatření ve 3 budovách památkově chráněného zámku Litultovice.  Součástí našeho návrhu je instalace fotovoltaického systému o výkonu 19,72 kWp na střeše nově vybudované hasičárny vzdálené vzdušnou čárou zhruba 150 m od zámku. Vyrobená elektrická energie z FVE bude zásobovat pouze objekty zámku Litultovice, díky nově vybudovaného elektrického propoje vedoucího částečně ve sloupech veřejného osvětlení a v ostatní ploše.

Dále v objektech zámku dojde k modernizaci nehospodárné plynové kotelny 3 novými závěsnými plynovými kondenzačními kotly 60 kWt/ks, k instalaci zdroje KVET, konkrétně nízkoemisní kondenzační mikrokogenerační jednotky o výkonu 10 kWe/21,6 kWt (KGJ) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

V neposlední řadě bude instalován bateriový systém o celkové kapacitě 40 kWh doplněný o centrální řídicí systém s energetickým managementem pro maximální efektivitu řízení výroby, akumulace a spotřeby energií vyrobené z nově instalované FVE a KGJ.

VÝHODY PRO KLIENTA:

 • Možnost financování z dotačního programu OPŽP.
 • Snížení energetické náročnosti v památkově chráněné budově.
 • Efektivnější energetické hospodářství ve 3 objektech klienta.
 • Vlastní výroba elektřiny a tepla pro 3 objekty klienta.
 • Výrazné snížení nákladů za elektřinu a teplo.
 • Energetická soběstačnost.
 • Současná výroba vlastní elektřiny a tepla.
 • Přispění k lepší kvalitě životního prostředí.

PRÁCE YOUNG4ENERGY:

 • Návrh komplexního designu energetických úspor.
 • Kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS).
 • Dotační poradenství.
 • Zpracování energetického posouzení.
 • Energetický management.
 • Návrh a projekce KGJ TOTEM.

PARAMETRY PROJEKTU

INVESTOR

Městys Litultovice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

YOUNG4ENERGY s.r.o.

MÍSTO STAVBY:

Památkově chráněný areál zámku Litultovice, Moravskoslezský kraj

CELKOVÝ INSTALOVANÝ VÝKON FVE MIMO AREÁL ZÁMKU

19,72 kWp

CELKOVÝ POČET FVE PANELŮ

58 ks

KAPACITA BATERIOVÉHO SYSTÉMU

40 kWh

VÝKON INSTALOVANÉ KGJ TOTEM

10 kWe/21,6 kWt

MODERNIZACE ZASTARALÉ KOTELNY

Kaskáda kondenzačních kotlů 3 x 60 kWt

ROK

2020-2021

FOTODOKUMENTACE