Biofyzikální ústav AV ČR
Biofyzikální ústav AVČR_náhled reference_Revolition Slider

Instalace fotovoltaické elektrárny s akumulací elektřiny pro vlastní spotřebu areálů společnosti EUROVIA CS, a.s.

HLAVNÍ MYŠLENKA PROJEKTU

PRO ČTYŘI PRŮMYSLOVÉ AREÁLY EUROVIA CS, a.s. JSME NAVRHLI FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY O VÝKONU TÉMĚŘ 830 kWp A BATERIOVÉ SYSTÉMY O KAPACITĚ 500 kWh VČETNĚ ŘÍDICÍHO SYSTÉMU S ENERGETICKÝM MANAGEMENTEM

EUROVIA CS, a.s. – OBALOVNA DALOVICE

V areálu obalovny Dalovice v Karlovarském kraji jsme navrhli instalaci fotovoltaického systému o výkonu 163,59 kWp včetně vybudování nového přístřešku z ocelové konstrukce pro technická zařízení FVE. Dále instalaci bateriového systému o kapacitě 125,44 kWh v kontejneru doplněného o samostatnou klimatizační jednotku.

EUROVIA CS, a.s. – OBALOVNA ÚŽÍN

Areál obalovny Úžín v Ústeckém kraji bude disponovat fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 188,8 kWp s vybudováním nového přístřešku pro instalaci technických zařízení FVE a instalaci bateriového systému o kapacitě 125,44 kWh v kontejneru doplněného o vlastní klimatizační jednotku.

PREFA PRO, a.s.

V areálu skladu PREFA PRO, a.s. v Středočeském kraji jsme navrhli instalaci 2 fotovoltaických elektráren na střeše stávající budovy o celkovém výkonu 303,75 kWp a instalaci bateriového systému do stávající budovy o kapacitě 125,44 kWh. Celý návrh je doplněný o komplexní řídicí systém s energetickým managementem nejen pro řízení spotřeby elektřiny, ale celkového efektivního hospodaření s energií v celém areálu skladu.

OBALOVNA LETKOV, spol. s.r.o.

Pro areál obalovny Letkov v Plzeňském kraji jsme navrhli instalaci 2 fotovoltaických elektráren o výkonu 168,4 kWp, instalaci bateriového systému o kapacitě 125,44 kWh a inteligentní řídicí systém s energetickým managementem pro efektivní hospodaření s energií v celém areálu.

VÝHODY PRO KLIENTA:

  • Možnost financování z dotačního programu OP PIK.
  • Vlastní výroba elektřiny pro vlastní spotřebu celého průmyslového areálu.
  • Výrazné snížení nákladů za elektřinu.
  • Efektivnější hospodaření s energií, díky akumulace a inteligentnímu řídicímu systému.
  • Přispění k lepší kvalitě životního prostředí.

PRÁCE YOUNG4ENERGY:

  • Návrh komplexního designu energetických úspor.
  • Kompletní projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a provádění stavby (DPS).
  • Kompletní inženýring všech 4 areálů od získání stavebního povolení až po kolaudaci.
  • Energetický management.
  • Dotační poradenství.

PARAMETRY PROJEKTU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

YOUNG4ENERGY s.r.o.

POČET AREÁLŮ

4 ks

CELKOVÝ NAVRŽENÝ INSTALOVANÝ VÝKON FVE

824,54 kWp

CELKOVÝ POČET NAVRŽENÝCH PANELŮ

1 967 ks

KAPACITA BATERIOVÝCH  SYSTÉMŮ

501,76 kWh

ROK

2018 – 2022

FOTODOKUMENTACE