Biofyzikální ústav AV ČR
Biofyzikální ústav AVČR_náhled reference_Revolition Slider

Instalace FVE pro vlastní spotřebu elektřiny pro společnost ČEPRO, a.s.

HLAVNÍ MYŠLENKA PROJEKTU

NÁVRH TÉMĚŘ 1,2 MWp FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY PRO DVA AREÁLY SPOLEČNOSTI ČEPRO, a.s. HNĚVICE A MSTĚTICE VČETNĚ ÚSPĚŠNÝCH ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V REKORDNÍM ČASE

ČEPRO, a.s. Hněvice

Projekt představuje instalaci vzájemně propojených 10 fotovoltaických elektráren o celkové kapacitě 950,3 kWp v areálu společnosti ČEPRO, a.s. Hněvice v Ústeckém kraji. Všechny FVE jsou propojeny stávajícími elektrorozvody do stávající rozvodny VN/NN, kde je instalováno řízení všech FVE. Záměr je doplněn o inteligentní řídicí systém pro zajištění optimálního hospodaření s vyrobenou elektřinou z FVE tak, aby vyrobená elektřina byla vždy spotřebována v objektech provozovatele. Velkou výzvou daného projektu je, že areál se nachází na 3 katastrálních území.

ČEPRO, a.s. Mstětice

Projekt tvoří instalaci 2 fotovoltaických elektráren o výkonu 248,88 kWp a instalaci bateriového systému o celkové nominální kapacitě 107,52 kWh v areálu společnosti ČEPRO, a.s. Mstětice ve Středočeském kraji.

VÝHODY PRO KLIENTA:

  • Možnost financování z dotačního programu OP PIK.
  • Vlastní výroba elektřiny pro vlastní spotřebu areálu.
  • Výrazné snížení nákladů za elektřinu.
  • Efektivnější hospodaření s energií, díky inteligentnímu řídicímu systému.
  • Využití stávající rozvodů areálů.
  • Přispění k lepší kvalitě životního prostředí.

PRÁCE YOUNG4ENERGY:

  • Návrh komplexního designu energetických úspor.
  • Kompletní projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DPS) a provádění stavby (DSP).
  • Zajištění stavebního povolení, s více než 60 vyjádřeními od letiště, státního pozemkového úřadu či ministerstva obrany a dalších v rekordním čase.
  • Návrh řídicího systému s energetickým managementem.

PARAMETRY PROJEKTU

INVESTOR

ČEPRO, a.s.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

YOUNG4ENERGY s.r.o.

POČET AREÁLŮ

2

CELKOVÝ NAVRHOVANÝ VÝKON FVE

1,199 MWp

CELKOVÝ POČET NAVRHOVANÝCH PANELŮ

3 527 ks

KAPACITA BATERIOVÉHO SYSTÉMU V MSTĚTICÍCH

107,52 kWh

CELKOVÝ POČET VYJÁDŘENÍ PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

64 ks

ROK

2020