Biofyzikální ústav AV ČR
Biofyzikální ústav AVČR_náhled reference_Revolition Slider

Instalace fotovoltaické elektrárny s bateriovým systémem s nezbytnými úpravami elektrorozvodů v Zemědělské společnosti v Bruzovicích

HLAVNÍ MYŠLENKA PROJEKTU

ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ PRO ZEMĚDĚLSKOU SPOLEČNOST BRZUZOVICE PODPOŘENOU DVĚMA DOTACEMI Z PROGRAMU OP PIK

POPIS ŘEŠENÍ:

Ojedinělý návrh představuje instalaci fotovoltaických elektráren o celkové kapacitě 79,56 kWp a bateriový systém o celkové kapacitě 102,54 kWh ve dvou částech areálu v Bruzovicích v Moravskoslezském kraji. Součástí projektů jsou i inteligentní nadřazené řídicí systémy pro efektivnější hospodaření s energií FVE a bateriových systémů pro celý zemědělský areál. Klient se řadí do kategorie malých podniků, díky čemu může žádat o dotační podporu až do 80 % způsobilých nákladů.

VÝHODY PRO KLIENTA:

  • Možnost financování z dotačního programu OP PIK.
  • Energetická soběstačnost.
  • Zajištění chodu i při výpadku elektrické energie.
  • Snížení nákladů za elektřinu.

PRÁCE YOUNG4ENERGY:

  • Návrh komplexního designu energetických úspor.
  • Kompletní projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) pro provádění stavby (DPS).
  • Inženýring.
  • Dotační poradenství.
  • Energetický management.

PARAMETRY PROJEKTU

INVESTOR

Zemědělská společnost s.r.o. Bruzovice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

YOUNG4ENERGY s.r.o.

CELKOVÝ INSTALOVANÝ VÝKON FVE

79,56 kWp

CELKOVÝ POČET INSTALOVANÝCH PANELŮ

234 ks

KAPACITA BATERIOVÝCH  SYSTÉMŮ

102,54 kWh

CELKOVÁ PŘIBLIŽNÁ INVESTICE

7 mil. Kč

NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ DOTACE PRO KLIENTA

až 80 % jako malý podnik

ROK

2018 – 2020

FOTODOKUMENTACE