Biofyzikální ústav AV ČR
Biofyzikální ústav AVČR_náhled reference_Revolition Slider

Fotovoltaický systém Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky

HLAVNÍ MYŠLENKA PROJEKTU

AKADEMIE VĚD ČR JDE „ZELENOU CESTOU“ A PRO JEJÍ PRVNÍ AREÁL V ČR SE ROZHODLA PRO INSTALACI FVE V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR V BRNĚNSKÝCH ŽABOVŘESKÁCH

První fotovoltaická elektrárna v areálech Akademie věd ČR je od prosince 2021 v brněnském areálu Biofyzikálním ústavu Akademie věd ČR. Fotovoltaická elektrárna o výkonu 132,94 kWp je složena z celkem 391 ks panelů každý o výkonu 340 Wp. FVE je umístěna na celkem 5 objektech, kde součástí je i inteligentní řídicí systém pro sledování, efektivní řízení o vyhodnocování hospodaření s vyrobenou elektřinou v celém areálu.

PRÁCE YOUNG4ENERGY:

Odborná a technická pomoc s výběrem zhotovitele stavby

  • Zajištění odborné komunikace v rámci výběrového řízení
  • Účast ve výběrové komisi
  • Vyhodnocení jednotlivých nabídek z pohledu technického zadání, cena a termínů

Technický dozor nad realizací stavby

  • Kontrola projektové dokumentace pro realizaci stavby.
  • Příprava a sepsání protokolu o předání a převzetí staveniště a předání díla.
  • Krizový management a koordinace realizace stavby s účastí na všech kontrolních dnech na místě stavby.
  • Zajištění informování klienta o všech závažných okolnostech, včetně kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur.

Inženýrská činnost při kolaudačním řízení

  • Zajištění prvního paralelního připojení u EON a.s.
  • Zajištění kolaudačního souhlasu.
  • Zajištění legalizace výrobny elektřiny.

PARAMETRY PROJEKTU

INVESTOR

Biofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

MÍSTO STAVBY:

Areál Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.; Královopolská 2590/135 Brno – Žabovřesky

CELKOVÝ INSTALOVANÝ VÝKON FVE

132,94 kWp

POČET PANELŮ

391 ks

VÝKON PANELU

340 Wp

NAŠE SLUŽBY

Technický dozor stavebníka, inženýrská činnost, legalizace výrobny FVE

ROK

2021

FOTODOKUMENTACE