Slide

Energetický posudek pro téměř 200 kWp fotovoltaickou elektrárnu společnosti BETONPRES a.s., Kočín 45, 375 01 Temelín

HLAVNÍ MYŠLENKA PROJEKTU

ENERGETICKÝ POSUDEK PRO 200 kWp FOTOVOLTAICKOU ELEKTRÁRNU SPOLEČNOSTI BETONPRES a.s. V JIHOČESKÉM KRAJI. PROJEKT BYL PODPOROVÁN V RÁMCI PROGRAMU OP PIK PRO VÝZVU III.  ÚSPORY ENERGIE

POPIS ŘEŠENÍ:

Vytvořili jsme energetický posudek pro 199,7 kWp fotovoltaickou elektrárnu pro ryze českou společnosti BETONPRESS a.s., která vyrábí betonové střešní krytiny včetně betonových doplňujících tvarovek.

Projekt představuje instalaci 2 fotovoltaických elektráren na dvou budovách v areálu společnosti v Kočíně, kde vyrobená elektřina bude sloužit pro vlastní spotřebu areálu.

Energetický posudek pro FVE byl vypracován pro ověření proveditelnosti instalace FVE pro vlastní spotřebu areálu Betonpres a.s. v závislosti na dotačním titulu OP PIK pro III. Výzvu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

VÝHODY PRO KLIENTA:

  • Povinná příloha pro financování z dotačního programu OP PIK.
  • Zjištění celkové účinnosti užití energie v areálu.
  • Ekonomické a ekologické zhodnocení projektu.

PRÁCE YOUNG4ENERGY:

  • Vypracování energetického posudku

PARAMETRY PROJEKTU

INVESTOR

BETONPRES a.s.

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Jan Mendrygal, YOUNG4ENERGY s.r.o.

MÍSTO REALIZACE

Areál BETONPRES a.s., Kočín, Jihočeský kraj

CELKOVÝ POSUZOVANÝ VÝKON FVE

199,7 kWp

ENERGETICKÝ POSUDEK PRO DOTACI

OP PIK III. výzva Úspora energie – FVE s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

ROK

2020

FOTODOKUMENTACE