YOUN4ENERGY je ostravská společnost, která poskytuje služby v energetice. Umíme projektové dokumentace, energetický posudek a audit, PENB, inženýring a dotace.
young4energy-energetika

Projekční činnost

PROJEKČNÍ ČINNOST

Zajišťujeme komplexní projekční činnost našimi autorizovanými osobami (ČKAIT) a autorizovanými energetickými specialisty (AES) doplněnou o péči o klienty ve formě profesionálního inženýringu. Na základě plné moci váš projekt vykomunikujeme se všemi orgány a účastníky řízení.

Nabízíme zpracování různých stupňů projektové dokumentace od studie proveditelnosti, dokumentace pro stavební či společné povolení včetně souhrnného kumulativního rozpočtu, dokumentace pro provádění stavby s položkovým rozpočtem až po dokumentaci pro výběr zhotovitele, sloužící jako podklad pro výběrové řízení.

JAKO JEDNA Z MÁLA FIREM VÁS PROVÁZÍME CELÝM PROJEKTEM:

  • Vymyslíme energetický návrh.
  • Doporučíme a získáme pro Vás dotaci.
  • Vyprojektujeme projektovou dokumentaci všech stupňů.
  • Vypočítáme energetický posudek, PENB či audit.
  • Zajistíme inženýring přes stavební či územní povolení a kolaudaci.
  • Pomůžeme Vám s výběrovým řízení zhotovitele.
  • Pohlídáme zdárné provedení jako technický dozor.

PARTNER PRO MODERNÍ ENERGETIKU

Poskytujeme poradenství a služby v oblasti moderní energetiky, ekologie a inteligentního hospodaření s energiemi velkým i malým podnikům.