PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

Vytvoříme Vám průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který slouží k zhodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, jehož povinnost splnění požadavků je stanovena zákonem č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií.PENB

PENB slouží k jednoduchému a přehlednému zhodnocení vaší budovy z hlediska energetické náročnosti budov všech energetických systémů na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, osvětlení, využívání obnovitelných zdrojů energie a mnoho dalších. Jinými slovy budete znát náklady na provoz, díky odhadu množství spotřebované energie pro zajištění standardního provozu budovy.

KDY POTŘEBUJETE MÍT ZPRACOVANÝ PENB?

 • Pro stavbu nové budovy nebo větší změny současných budov, na které podáváte žádost o stavební povolení.
 • Pro prodej budovy nebo ucelené části budovy.
 • Pro pronájem budovy a od 1.1.2016 i pro pronájem pouze ucelené části budovy.
 • Pro všechny objekty ve vlastnictví orgánů veřejné moci – obecní úřady, nemocnice, školy, …
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 od 1. července 2013,
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 mod 1. července 2015.
 • Pro užívané bytové domy nebo administrativní objekty:
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019.

PARTNER PRO MODERNÍ ENERGETIKU

Poskytujeme poradenství a služby v oblasti moderní energetiky, ekologie a inteligentního hospodaření s energiemi velkým i malým podnikům.