YOUN4ENERGY je ostravská společnost, která poskytuje služby v energetice. Umíme projektové dokumentace, energetický posudek a audit, PENB, inženýring a dotace.
young4energy-energetika

Energetické posudky

ENERGETICKÝ POSUDEK

Zpracujeme Vám energetický posudek podle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. pro získání dotační podpory ze státních či evropských finančních prostředků v rámci OP PIK, OPŽP i NZÚ.

Energetické posudky jsou autorizované dokumenty, které hodnotí plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických opatření směřující k úspoře energií v budovách a tvoří povinnou přílohu pro získání dotace v rámci OP PIK, OPŽP a NZÚ.

KDY POTŘEBUJETE ENERGETICKÝ POSUDEK?

 • Při výstavbě nových budov a větší změně dokončené budovy se zdrojem vyšším než 200 kW.
 • Při posouzení proveditelnosti u výroby elektřiny s výkonem nad 5 MW.
 • Při posouzení proveditelnosti u dodávek tepla s elektrickým výkonem nad 10 MW.
 • Při realizaci projektů na snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění, využití obnovitelných/druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla.
 • Pro projekty financované z programů podpory ze státních či evropských prostředků a prostředků z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

V RÁMCI TOHO MŮŽEME ZAJISTIT I DALŠÍ SLUŽBY:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

Vytvoříme Vám průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který slouží k zhodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, jehož povinnost splnění požadavků je stanovena zákonem č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií.PENB

PENB slouží k jednoduchému a přehlednému zhodnocení vaší budovy z hlediska energetické náročnosti budov všech energetických systémů na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, osvětlení, využívání obnovitelných zdrojů energie a mnoho dalších. Jinými slovy budete znát náklady na provoz, díky odhadu množství spotřebované energie pro zajištění standardního provozu budovy.

 • Pro stavbu nové budovy nebo větší změny současných budov, na které podáváte žádost o stavební povolení.
 • Pro prodej budovy nebo ucelené části budovy.
 • Pro pronájem budovy a od 1.1.2016 i pro pronájem pouze ucelené části budovy.
 • Pro všechny objekty ve vlastnictví orgánů veřejné moci – obecní úřady, nemocnice, školy, …
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 od 1. července 2013,
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 od 1. července 2015.
 • Pro užívané bytové domy nebo administrativní objekty:
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Pomůžeme Vám implementovat komplexní řídicí systém s energetickým managementem podle ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií.

Zavedení energetického managementu je jednoduchým a investičně nenáročným krokem, kterým prokazatelně dosáhnete efektivního snížení spotřeb všech energií, provozních nákladů, usnadníte si organizaci práce a přispějete ke kvalitě životního prostředí.

Komplexní řídicí systém s energetickým managmentem představuje softwarovou vizualizační platformu, která zobrazuje aktuální spotřebu a výrobu energií, ukládá data do historie, vykresluje grafy, umožňuje nastavovat parametry a zadávat data, automaticky upozorňuje na odchylky na email nebo SMS vše dle požadavků zákona č. 406/200 Sb., zákon o hospodaření s energií.

VÝHODY ZAVEDENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU?
 • Stabilní úspora spotřeb a provozních nákladů.
 • Online monitoring vašeho energetického hospodářství.
 • Získáte přehled o účinnosti realizovaných opatření.
 • Souhrnné grafické rozhraní s přehledným grafickým vykreslením.
 • Jednoduché ovládání.
 • Soulad se zákonem č. 406/2000 Sb. pro získání dotačních titulů.

ENERGETICKÝ AUDIT

Náš certifikovaný energetický specialista Vám vypracuje energetický audit plně v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu. Energetické audity musí být pravidelně zpracovávány dle zákona nejméně jednou za 4 roky.

Pomůžeme Vám posoudit vaše stávající energetické hospodářství a navrhnout vhodná energeticky úsporná opatření, která povedou k maximálnímu zlepšení stavu a zároveň k minimalizaci energetické náročnosti hospodářství při optimálním vynaložení investic a provozních nákladů.

KDO MUSÍ MÍT ENERGETICKÝ AUDIT?
 • Fyzické a právnické osoby s celkovou roční spotřebou energie 35 000 GJ.
 • Organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie 1 500 GJ.
 • Budovy a areály samostatně zásobované energií s celkovou roční spotřebou 700 GJ.
 • Všichni podnikatele, kteří nespadají do kategorie malých a středních podniků.

PARTNER PRO MODERNÍ ENERGETIKU

Poskytujeme poradenství a služby v oblasti moderní energetiky, ekologie a inteligentního hospodaření s energiemi velkým i malým podnikům.