YOUN4ENERGY je ostravská společnost, která poskytuje služby v energetice. Umíme projektové dokumentace, energetický posudek a audit, PENB, inženýring a dotace.
young4energy-energetika

Dotační poradenství

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Umíme Vám pomoci se získáním dotace z programů OPPIK, OPŽP i NZÚ pro realizaci Vašich investičních či výzkumných aktivit v oboru energetiky. Sledujeme aktuální výzvy na využití obnovitelných zdrojů, úspory energií, inovace výroby, aplikace a úspory emisí.

Zpracujeme a vyřídíme pro Vás kompletní žádost o dotaci včetně vypracování studií, posudků a veškeré projektové dokumentace IN HOUSE.

Naši výhodu je náš tým autorizovaných techniků (ČKAIT), energetických specialistů (AES) a dotačního poradce s mnohaletou zkušeností, kteří společně připraví kompletní administrativní, technickou i ekonomickou dokumentaci pro podání a vyřízení žádosti.

CO PRO VÁS ZAJISTÍME?

  • Identifikujeme skutečná energetická opatření.
  • Vybereme nejvhodnější dotační program.
  • Zpracujeme dotační žádost od A po Z.
  • Připravíme studii proveditelnosti, energetické posudky, PENB a další nutné přílohy.
  • Vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci různých stupňů včetně rozpočtů.
  • Vyřídíme stavební, uzemní či společné povolení včetně i kolaudačního řízení.
  • Pomůžeme Vám s přípravou výběrového řízení.
  • Zpracujeme pravidelný monitoring po dobu udržitelnosti.
  • Pomůžeme Vám při případných kontrolách.

PARTNER PRO MODERNÍ ENERGETIKU

Poskytujeme poradenství a služby v oblasti moderní energetiky, ekologie a inteligentního hospodaření s energiemi velkým i malým podnikům.