YOUN4ENERGY je ostravská společnost, která poskytuje služby v energetice. Umíme projektové dokumentace, energetický posudek a audit, PENB, inženýring a dotace.
young4energy-energetika

BIM

BIM (Building Information Modeling)

Umíme a vyprojektujeme Vám novostavbu nebo stávající budovy pro rekonstrukci v BIM modelu, díky kterého bude zajištěna maximální kvalita návrhu bez prostorových či koordinačních chyb. Díky 3D modelu BIM si představíte, jak bude budova či opatření reálně vypadat.

CO JE TO BIM?

BIM neboli informační model budov je moderní, inteligentní proces 3D modelace budov za pomocí grafických informací jednotlivých částí či celých budov, které nabízí vhodné řešení pro vytváření či správu budov. 3D modelace není pouze pro projektovou dokumentaci či vizualizaci.

BIM model usnadňuje sdílení dat mezi jednotlivými profesemi jako je architekt, projektant, technik či stavebník po celou dobu životního cyklu stavby. BIM je budoucnost v energetice, kdy například od července 2023 budeme v České republice podávat žádost o stavební povolení vaší FVE v BIM.

JAKÉ JSOU VÝHODY MODELU BIM?

  • Přehledná a jednoduchá 3D vizualizace projektů včetně všech prvků.
  • Možnost sdílení BIM modelu po celou dobu životnosti budov – návrh, výstavba či správa budov.
  • Přesnější odhad nákladů pro konkrétní fáze projektu.
  • Nízké riziko chyb v projektu – šetří čas i náklady.
  • Usnadnění předávání informací mezi všemi účastníky – architekt, projektant, energetický specialista a investor.
  • Úspora času při projektování – jakákoli změna či úprava se v BIM automaticky změní na všech úrovních modelu.
  • Snazší zpracování různých variant modelů.
  • Lepší kontrola pro realizaci stavby a zvýšení kvality.
  • Sdílení modelů pro snazší vytvoření PENB či statický posudek.
  • Podle připravovaných novel stavebního zákona bude BIM povinný v celé ČR.

JAK VYPADÁ MODEL BIM V PRAXI?

PARTNER PRO MODERNÍ ENERGETIKU

Poskytujeme poradenství a služby v oblasti moderní energetiky, ekologie a inteligentního hospodaření s energiemi velkým i malým podnikům.