HLAVNÍ MYŠLENKA PROJEKTU

DVA PROJEKTY NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V AREÁLU ŠKOLNÍ STATEK OPAVA VYUŽITÍM OZE, KVET, ZATEPLENÍ, REKONSTRUKCE KOTELNY, INSTALACÍ REKUPERACE A LED OSVĚTLENÍ. SOUČASNĚ S PODÁNÍM ŽÁDOSTÍ A KOMPLETNÍ PŘÍPRAVY POVINNÝCH PŘÍLOH PRO GRANTOVOU PODPORU Z OPŽP

Pro Školní statek Opava, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, jsme vytvořili dva samostatné projekty pro snížení energetické náročnosti veřejných budov v jeho areálu, který slouží jako hlavní pracoviště praktické výuky žáků Masarykovy střední zemědělské školy v Opavě. Konkrétně se jedná o projekty v Hlavní budově areálu Drobnochovu a projekt budovy Dílny v areálu Školního statku.

DROBNOCHOV

V areálu Drobnochovu na ulici Statkova jsme se zaměřili pouze na Hlavní budovu Drobnochovu. Součástí našeho komplexního designu energetických úspor jsme navrhli kompletní zateplení obvodových stěn, konstrukcí do nevytápěného prostoru a výměnu oken, dveří a vrat. Dále instalaci fotovoltaického systému o výkonu 7,2 kWp, kdy vyrobená elektřina z FVE bude sloužit i pro přípravu TV a instalaci bateriového systému o kapacitě 11,6 kWh zajišťující nejen minimalizaci přetoků energie do nadřazené distribuční soustavy, ale předně maximalizaci spotřeby energie v místě výroby.

Dále modernizaci osvětlení v 1.NP na LED technologii s pokročilým systémem automatického ovládání a instalaci rekuperace pro dvě učebny.  Celý návrh je doplněn o centrální řídicí systém s energetický management pro řízení výroby, akumulace a spotřeby.

DÍLNY

Budova Dílny na ulici Englišova je čistě technického rázu v havarijním technickém stavu. Všechny sousední budovy v areálu Školního statku jsou architektonicky cennými budovami v tradičním selském stylu.

V rámci našeho návrhu jsme navrhli kompletní rekonstrukci zastaralé kotelny pomocí nových plynových kondenzačních kotlů o výkonu 5×99 kWt s instalovanou akumulací vyrobeného tepla 1 500 l a instalaci zdroje KVET, kondenzační kogenerační jednotky o výkonu 20 kWe/ 41,9 kWt a modernizaci osvětlení na LED úsporné osvětlení. Vše doplněné o centrální řídicí systém s energetickým managementem.

VÝHODY PRO KLIENTA:

 • Možnost financování z dotačního programu OPŽP.
 • Jednoznačná návratnost investice se získanou dotací.
 • Efektivnější energetické hospodářství celého areálu Školního statku Opava.
 • Vlastní výroba elektřiny a tepla v areálu Školního statku Opava i v zimních měsících.
 • Zvýšení tepelně izolačních vlastností budov.
 • Výrazné snížení nákladů za elektřinu a teplo.
 • Energetická soběstačnost.
 • Výrazné zlepšení světelné pohody pro uživatele objektů díky osvětlení LED technologie.
 • Výrazně lepší hygienické prostřední pro uživatele díky rekuperaci.
 • Přispění k lepší kvalitě životního prostředí.

PRÁCE YOUNG4ENERGY:

 • Návrh komplexního designu energetických úspor.
 • Studie proveditelnosti a Projektová studie stavebního a technologického řešení.
 • Zpracování energetického posouzení.
 • Zpracování PENB a EŠOB.
 • Energetický management.
 • Dotační poradenství.
 • Návrh a projekce KGJ TOTEM.

PARAMETRY PROJEKTU

KLIENT

Školní statek Opava, p.o.

ZŘIZOVATEL

Moravskoslezský kraj

POČET PROJKETŮ PRO KLIENTA

2 ks

NAVRŽENÉ TECHNOLOGIE A OPATŘENÍ

Zateplení, FVE, baterie, rekuperace, KGJ, LED osvětlení, rekonstrukce kotelny

CELKOVÝ VÝKON FVE

7,2 kWp

CELKOVÝ VÝKON BATERIOVÉHO SYSTÉMU

11,6 kWh

CELKOVÁ PLOCHA ZATEPLENÍ

729 m2

CELKOVÝ VÝKON REKUPERAČNÍCH JEDNOTEK

 1 300 m3h-1

VÝKON NOVÝCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ

5 x 99 kWt

VÝKON KGJ TOTEM

20 kWe/41,9 kWt

DOTACE

Operační program Životního prostředí (OPŽP)

FOTODOKUMENTACE