HLAVNÍ MYŠLENKA PROJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI AREÁLU ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY OPAVA VYUŽITÍM OZE, KVET, KOMPLETNÍM ZATEPLENÍM, INSTALACÍ REKUPERACE A MODERNIZACÍ KOTELNY A OSVĚTLENÍ. VŠE DOPLNĚNÉ O ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ A KOMPLETNÍ PŘÍPRAVU POVINNÝCH PŘÍLOH PRO GRANTOVOU PODPORU Z OPŽP

Projekt představuje souhrn technických a stavebních opatření, které povedou ke snížení energetické náročnosti veřejných budov v celém areálu Zemědělské školy Opava, jejíž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

V rámci našeho návrhu komplexního designu energetických úspor jsme navrhli hned sedm energeticky úsporných opatření, na které jsme vypracovali 3 samostatné energetické posouzení dle možné výše dotační podpory 35 %, 50 % a 70 % pro objekty – Tělocvična, Škola, Hlavní a Stará hala.

Součástí našeho návrhu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 64 kWp na střeše Tělocvičny, kdy vyrobená elektřina z FVE bude sloužit i pro přípravu TV a instalaci bateriového systému o kapacitě 90,5 kWh ve speciálně upraveném kontejneru umístěném u budovy Školy. Bateriový systém bude zajišťovat minimalizaci přetoků energie do nadřazené distribuční soustavy a zaručovat maximální spotřeba energie v místě výroby.

Dále kompletní zateplení všech obvodových stěn, střešní konstrukce, podlah na zemině doplněné o výměnu výplní otvorů v Tělocvičně se spojovacím krčkem. Hlavní budova Zemědělské školy je architektonicky cennou budovou, při projekci jsme na tuto skutečnost museli brát ohled. Poté instalace systému větrání s využitím odpadního tepla neboli rekuperace, modernizaci osvětlení na úsporné LED osvětlení na více než 1 000 m2 a rekonstrukce zastaralé kotelny a instalaci zdroje KVET konktrétně kogenerační jednotky o výkonu 20 kWe/41,9 kWt pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla včetně vybudování nového propoje mezi všemi objekty  pro efektivnější využívání energií a pro výrazné snížení energetické náročnosti budov v podobě snížení odběru energie.

V neposlední řadě bude zaveden centrální řídicí systém s energetickým managementem pro řízení spotřeby, akumulace a výroby a instalace hlavních regulačních prvků v areálu Zemědělské školy Opava.

VÝHODY PRO KLIENTA:

 • Možnost financování z dotačního programu OPŽP.
 • Jednoznačná návratnost investice se získanou dotací až 70 %.
 • Efektivnější energetické hospodářství celého areálu Zemědělské školy Opava.
 • Vlastní výroba elektřiny a tepla v areálu Zemědělské školy Opava i v zimních měsících.
 • Zvýšení tepelně izolačních vlastností budov.
 • Výrazné snížení nákladů za elektřinu a teplo.
 • Energetická soběstačnost.
 • Výrazné zlepšení světelné pohody pro uživatele objektů díky osvětlení LED technologie.
 • Výrazně lepší hygienické prostřední pro uživatele areálu Školy díky rekuperaci.
 • Přispění k lepší kvalitě životního prostředí.

PRÁCE YOUNG4ENERGY:

 • Návrh komplexního designu energetických úspor.
 • Studie proveditelnosti a Projektová studie stavebního a technologického řešení.
 • Zpracování energetického posouzení.
 • Zpracování PENB a EŠOB.
 • Energetický management.
 • Dotační poradenství.
 • Návrh a projekce KGJ TOTEM.

PARAMETRY PROJEKTU

VLASTNÍK

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, p.o.

ZŘIZOVATEL

Moravskoslezský kraj

NAVRŽENÉ TECHNOLOGIE A OPATŘENÍ

Zateplení a výměna oken a dveří, FVE, baterie, rekuperace, LED osvětlení, KGJ, rekonstrukce kotelny a otopné soustavy

KAPACITA BATERIOVÉHO SYSTÉMU

90,5 kWh

CELKOVÁ PLOCHA ZATEPLENÍ

2 422,3 m2

VÝKON REKUPERAČNÍCH JEDNOTEK

7 350 m3h-1

CELKOVÝ VÝKON KONDENZAČNÍCH KOTLŮ

6 x 99 kWt

UŽITNÁ PLOCHA PRO MODERNIZACI OSVĚTLENÍ

1 062,2 m2

VÝKON KGJ TOTEM

20 kWe/41,9 kWt

DOTACE

Operační program Životního prostředí (OPŽP)

FOTODOKUMENTACE