2021-03-17T15:07:49+01:00

Slezská nemocnice Opava, p.o.

Návrh na snížení energetické náročnosti 14 pavilonů v areálu Slezské nemocnice Opava využitím OZE (FVE), KVET a výměnou zdrojů na výrobu tepla včetně administrace žádostí a kompletní přípravy všech povinných příloh pro grantovou podporu z OPŽP.

2021-03-17T15:08:29+01:00

Mobilní kondenzační miniteplárna

PROTOTYP mobilní kondenzační miniteplárna představuje mobilní variantu teplárny, která může snadno konkurovat klasických „kamenným“ malým a středním lokálním teplárnám za daleko nižší pořizovací náklady. Tento výzkumný projekt vznikl v konsorciu UCEEB, ECM Systém a YOUNENERGY

2021-03-17T15:09:13+01:00

BETONPRES a.s.

Zpracování energetického posudku pro bezmála 200 kWp fotovoltaickou elektrárnu na 2 budovách společnosti BETONPRES a.s. v Jihočeském kraji. Projekt byl podporován v rámci programu OP PIK pro výzvu III. Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

PARTNER PRO MODERNÍ ENERGETIKU

Poskytujeme poradenství a služby v oblasti moderní energetiky, ekologie a inteligentního hospodaření s energiemi velkým i malým podnikům.

KONTAKTUJTE NÁS